Osiągnięcia >> Nie Żyje Jay!
EN: Smash! Jay, Smash!
DE: Smash! Jay, Smash!

Nie Żyje Jay!

Nie Żyje Jay!
Zabij niepogrzebanego Jaya Wilsona.